คาสิโนสด โอน ผ่าน วอ เลท สล็อต true wallet ไม่ต้องทำเทริน

กฎและกติกาการเล่น Tiger111

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ผู้ที่ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซด์และมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 2. สมาชิกจะต้องทราบกฏ-กติกา เงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์หลังจากการ Login เข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฎ-กติกา ของเว็บไซต์โดยสมบูรณ์แล้ว
 3. ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด อันเนื่องมาจากการไม่ทำความเข้าใจในกฏ-กติกาของท่านสมาชิกเอง
 4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเป็นเจ้าของ Username เท่านั้น
 5. สมาชิกจะต้องทำการตรวจสอบยอดเงินในเครดิตของท่านให้ถูกต้อง และตรงกับยอดเงินที่ฝากเข้ามา และมีหน้าที่แจ้งต่อทีมงาน
 6. ในกรณีที่เครดิตไม่ครบจำนวน โดยแจ้งแก่ทีมงานก่อนการเดิมพันภายใน 24 ชม. และต้องมีหลักฐานการฝากเงินประกอบด้วยเท่านั้น หากเกินกว่ากำหนดหรือไม่มีหลักฐานการฝากเงินประกอบ ทางทีมงานขอระงับสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเครดิตใดๆ ใน Username ของท่าน ในกรณีที่มีการอัพยอดเครดิตเกินจริง สมาชิกจะต้องแจ้งต่อทีมงานในทันที มิฉะนั้นทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งถอนในทุกกรณี
 7. ทางทีมงานจะยึดถือ ข้อมูลของสมาชิกที่แจ้งไว้ ณ ปัจจุบันเป็นหลัก โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น หากท่านต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานใดๆ เกี่ยวกับรายการเดิมพัน ความผิดพลาดด้านการเงิน การปลดล็อค Username การ Reset Password ทั้งหมดนี้สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามที่ทีมงานสอบถาม มิฉะนั้นทางทีมงานจะไม่ดำเนินการใดๆ ตามความร้องขอของท่าน
 8. หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยการ Login เข้าระบบ และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง หรือแจ้งให้ทีมงานรับทราบ
 9. ทางทีมงาน จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในการเดิมพัน อันเนื่องมาจากตัวอุปกรณ์หรือการสื่อสารใดๆ ของท่านสมาชิกเอง
 10. ทาง ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่อสมาชิกที่ใช้ Username ร่วมกัน เพราะถือเป็นข้อตกลงที่ทั้งคู่ได้ทำการตกลงกันมาอย่างดีแล้ว โดยให้ดำเนินไปตามกฏข้อ 3 ข้างต้น
 11. ถ้า Account ของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายใน 3 เดือน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการในการยกเลิก Account ไปได้ทันที
 12. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ที่มีการยืนยันแล้วในทุกกรณี ยกเว้นแต่จะระบุใน กฎและกติกาข้ออื่น ๆ ไม่ว่าทางผู้เล่นจะออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ตาม การตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด
 13. ทางเว็บไซค์จะใช้ ตัวเลข สกอร์ หรือ ประเตู หรือ คะแนนในเกม live เพื่อนำเสนอราคาการทายผลเท่านั้น ตัวเลขเวลาการแข่งขัน และหรือ ใบแดง,ใบเหลือง ที่นำมาแสดง จะเป็นเพียงตัวเลขสำหรับอ้างอิง ไม่นำมาคำนวนผลใด ๆ ทั้งสิ้น
 14. ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยต่อพฤติกรรมการเล่นที่ไม่เป็นธรรมชาติของผู้เล่น ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาตลาด หรืออัตราการเล่นต่าง ๆ ในตลาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก ตั๋ว หรือทำการตัดสิทธิ์ในยอดได้เสียของ ผู้เล่นโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในทุกกรณี
กฏกติกาฟุตบอล

กฏกติกาฟุตบอล

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บนเวบไซท์ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก “รายการที่เล่น” การเล่น Internet Betting ในช่วงปกติจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น การเล่น Internet Betting หลังการแข่งขันเริ่มไปแล้วจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น LIVE)
 2. ลูกค้าที่มีการเล่น Internet Betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่นเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีหลักฐานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Internet Betting ให้โทรแจ้งหลังจากการเล่นไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. หากมีการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด การเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันจริงจะถือเป็นโมฆะ หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ ท่านสมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความวิ่งในเวบไซท์
 4. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่มีการเปิดผิดหน้าบอล หรือราคาต่างกัน เกินเท่าตัวของตลาดทั่วไป เนื่องจากข้อผิดพลาดด้าน Software เช่น หากเปิดราคา 5 ตังค์ รายการเล่นที่มีราคาผิดเกิน 5 ตังค์จะถูกยกเลิก หากเปิดราคา 10 ตังค์ รายการเล่นที่มีราคาผิดเกิน 10 ตังค์จะถูกยกเลิก
 5. กรณีที่มีการเปลี่ยนกติกาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาตามเวปไซต์ต่างประเทศ (SBOBET)
 6. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบ และ ตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด
 7. หากการแข่งขันเลื่อนออกไปเกิน 12 ชั่วโมง การเล่นจะถือเป็นโมฆะ
 8. บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว
 9. อีฟุตบอล(E-Football) เป็นการทายผล โดยอิงผลการแข่งขัน จากเวปไซค์ SBOBET.com ตามคู่ลีค และเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

กฏกติกา บอลชุด

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) ดูคลิปวิธีการเล่น

Formula Handicap and Over Under Calculation.If won take the odd and multiply the next oddIf won half take [(odd -1) / 2] + 1 and multiply the next oddIf lost half take odds = [0.5] and multiply the next oddFinal total = (odds * bet amount) – bet amount

 1. ได้เต็มเดิมพัน ราคาต่อรอง on Man Utd-vs-Chelseaรายการ : Chelsea /[email protected]เดิมพัน คี่/ คู่ on Auxerre-vs-Nimesรายการ : คี่ @1.96เดิมพัน สูง/ต่ำ on Lierse-vs-Club Brugge รายการ : ต่ำ /[email protected]ราคาน้ำ : 1.99 x 1.96 x 1.88 = 7.3328เงินที่วางเดิมพัน : 100.00 บาทวิธีคำนวณ 100 x 1.99 x 1.96 x 1.88 = 733.28
 2. เสียหมดเดิมพัน ราคาต่อรอง on Man Utd-vs-Chelseaรายการ : Chelsea /[email protected]เดิมพัน คี่/ คู่ on Auxerre-vs-Nimesรายการ : คู่ @1.84เดิมพัน สูง/ต่ำ on Lierse-vs-Club Bruggeรายการ : สูง /[email protected]ราคาน้ำ : 1.99 x 1.84 x 1.94 = 7.1035เงินที่วางเดิมพัน : 100.00วิธีคำนวณ เสียหมด
 3. เสียครึ่งEmpoli-1.00 @ 1.77 Empoli VS CataniaAth.Bilbao0.75 @ 2.03 Ath.Bilbao VS VillarrealHertha Berlin-0.25 @ 1.80 Hertha Berlin VS WolfsburgPortsmouth-0.50 @ 1.89Sunderland VS Portsmouthยอดเล่น 100ผลการแข่งขัน-Empoli -vs- Catania 2-0-Ath.Bilbao -vs- Villarreal 0-1-Hertha Berlin -vs- Wolfsburg 0-0-Sunderland -vs- Portsmouth 0-1วิธีคำนวณ: 1.77 x [0.5] x [0.5] x 1.89 x 100 – 100 = -16.37
 4. ได้ครึ่งEmpoli-0.75 @ 1.74 Empoli VS CataniaAth.Bilbao-0.25 @ 1.90 Ath.Bilbao VS VillarrealWolfsburg 1.25 @ 1.93 Hertha Berlin VS WolfsburgPortsmouth 0.00 @ 1.88 Sunderland VS Portsmouthยอดเล่น 300 บาทผลการแข่งขัน-Empoli -vs- Catania 2-1-Ath.Bilbao -vs- Villarreal 3-1-Hertha Berlin -vs- Wolfsburg 1-0-Sunderland -vs- Portsmouth 1-3วิธีคำนวณ: [((1.74 – 1 )/ 2) + 1] x 1.9 x [((1.93 – 1 )/ 2 ) + 1] x 1.88 x 300 – 300 = 1,850.75

กฏกติกา มวยไทย

Tiger111

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. กรณีมีมวยที่ถูกไล่ลงถือเป็น โมฆะ (ผลมวยในเกมส์)
  1.1 กรณีมวยถูกไล่ลงถือเป็นครบยก (ผลครบยกไม่ครบยก)
 2. กรณีมวยสลับมุมถือว่าได้เสียตามปกติ แต่จะทำการยึดตามชื่อนักมวยแทน
 3. กรณีขึ้นชื่อมวยผิดยกเลิกไม่ได้เสีย
 4. กรณีเปิดราคาผิดเกิน 30% ตามท้องตลาดขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ได้เสีย
 5. เปิดราคาผิดมุม ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ได้เสีย
 6. มวยครบยก-ไม่ครบยก ไล่ลงถือเป็น มวยครบยก มีผลได้เสีย สูง-ต่ำ สมาชิกที่เดิมพันสูง ถือเป็นชนะเดิมพัน สมาชิกที่เดิมพันต่ำ ถือเป็นแพ้การเดิมพัน
 7. สมาชิก ที่เดิมพันเข้ามาขณะมวยกำลังทำการชก (เดิมพันมวยกลางอากาศ) ถ้ามวยคู่นั้น – ในยกนั้นที่ท่านเดิมพัน มีการนับ – มีการน๊อค การเดิมพันจะถูกยกเลิก
 8. กรณีมวยเสมอ คืนทุนไม่มีการได้เสีย
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกทุกกรณีกับสมาชิกกับที่มีการเดิมพันผิดปกติหรือผิดธรรมชาติไม่ว่ากรณีใดๆ
 10. บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว
 11. ในกรณีที่มีเปลี่ยนแปลงจำนวนยกที่จะทำการชกจาก 5 ยก เป็น 3 ยก หรือ จาก 3 ยกเป็น 5 ยก เป็นต้น ทางเวปไซค์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน ครบยก/ไม่ครบยก (สูงต่ำ) รวมไปถึง คู่ที่เลือกเข้ามาในตั๋วบอลชุด (สเต็ป) ส่วนคู่อื่นๆที่เลือกเข้ามาในตั๋วบอลชุด (สเต็ป) จะคิดเงินปรกติ การทายผลประเภท ต่อ/รอง จะคิดเงินปรกติ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบบอลชุด (สเต็ป) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

กฏกติกามวยชุด

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) ดูคลิปวิธีการเล่น

 1. กรณีมีมวยที่ถูกไล่ลงถือเป็น โมฆะ ยกเลิกไม่ได้เสีย ไม่นำคู่นั้นมาคิดเงิน (ผลมวยในเกมส์) ส่วนคู่ที่เหลือให้นำมาคิดผลปรกติ
 2. กรณีมวยถูกไล่ลงถือเป็นครบยก (สูงต่ำ, ผลครบยกไม่ครบยก)
 3. กรณีมวยสลับมุมถือว่าได้เสียตามปกติ แต่จะทำการยึดตามชื่อนักมวยแทน
 4. กรณีขึ้นชื่อมวยผิดยกเลิกไม่ได้เสีย ส่วนคู่ที่เหลือให้นำมาคิดผลปรกติ
 5. กรณีเปิดราคาผิดเกิน 30% ตามท้องตลาดขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ได้เสีย ส่วนคู่ที่เหลือให้นำมาคิดผลปรกติ
 6. เปิดราคาผิดมุม ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ได้เสีย ส่วนคู่ที่เหลือให้นำมาคิดผลปรกติ
 7. มวยครบยก-ไม่ครบยก ไล่ลงถือเป็น มวยครบยก มีผลได้เสีย สูง-ต่ำ สมาชิกที่เดิมพันสูง ถือเป็นชนะเดิมพัน สมาชิกที่เดิมพันต่ำ ถือเป็นแพ้การเดิมพัน
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกทุกกรณีกับสมาชิกกับที่มีการเดิมพันผิดปกติหรือผิดธรรมชาติไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. หากการทายผลคู่ใดคู่หนึ่งแพ้ จะถือว่าเสียทั้งตั๋ว
 10. บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว
 11. ในกรณีที่มีเปลี่ยนแปลงจำนวนยกที่จะทำการชกจาก 5 ยก เป็น 3 ยก หรือ จาก 3 ยกเป็น 5 ยก เป็นต้น ทางเวปไซค์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน ครบยก/ไม่ครบยก (สูงต่ำ) รวมไปถึง คู่ที่เลือกเข้ามาในตั๋วบอลชุด (สเต็ป) ส่วนคู่อื่นๆที่เลือกเข้ามาในตั๋วบอลชุด (สเต็ป) จะคิดเงินปรกติ การทายผลประเภท ต่อ/รอง จะคิดเงินปรกติ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบบอลชุด (สเต็ป) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

กฏกติกาไก่ชน

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ไก่ไม่พร้อมชน ยกเลิกการเดิมพันทุกกรณี
 2. กรณีไก่ป่วย หรือยอมให้กินมัดจำ ยกเลิกการเดิมพันทุกกรณี
 3. การเปลี่ยนแปลง การเรียงลำดับคู่ ไก่คู่ไหนทำการตีก่อนตีหลัง ขอให้ยึดถือการตัดสินใจของเว็บไซต์ เป็นหลัก
 4. เดิมพัน ก่อนการชนเท่านั้น ไม่มีการเปิดเดิมพันแบบ ยกต่อยก

กฏกติกาสนุกเกอร์และบิลเลียด

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ตลาด แฮนดิแคปอ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขัน ตลาดแบบสูง/ต่ำ จะขึ้นกับจำนวนของเฟรม/แรค (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
 3. หากการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น
 4. การเดิมพันสนุกเกอร์และบิลเลียดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (เฟรม/แรค ตามที่ระบุ)
 5. สำหรับตลาดเฟรมแต่ละเฟรม ตลาดแบบสูง/ต่ำ หมายถึงจำนวนคะแนนทั้งหมดที่ทำได้ในรอบนั้น ๆ
 6. ผู้เล่นคนใดจะแทงลูกแดงลูกแรกได้ หมายถึงผู้เล่นที่แทงลูกแดงแรกตามกำหนดได้ในนัดการแข่งขันหรือเฟรมที่เจาะจง นั่นคือ แทงลูกแดงได้โดยไม่ฟาวล์ (ถ้ามีการวางลูกใหม่ระหว่างเฟรม การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้อยู่)
 7. ผู้เล่นคนใดทำได้ถึง 30 แต้มก่อน หมายถึงผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ถึงสามสิบแต้มเป็นคนแรกในเฟรมที่เจาะจง (ถ้ามีการวางลูกใหม่ระหว่างเฟรม การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงนับได้เสียอยู่)
 8. เบรคสูงสุด หมายถึง จำนวนแต้มที่ทำได้ใน “เบรค” หนึ่งโดยผู้เล่นคนเดียวหรือหลายคนในเฟรม นัดการแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ที่เจาะจง
 9. จำนวนรวมเซนจูรี่ หมายถึง จำนวน “เบรค” 100 แต้มหรือมากกว่าซึ่งทำได้ในนัดการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ที่เจาะจง

กฏกติกาเทนนิส

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ตลาดแฮนดิแคปยึดตามทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะยึดตามเกม (เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
 3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือ ว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้น
 5. การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แข่ง ขันหรือพื้นผิวของสนามแข่งขัน (รวมถึงการย้ายการแข่งขันจาก สนามกลางแจ้งไปยังสนามในร่มหรือจากสนามในร่มไปยังสนามกลางแจ้ง)
 6. ถ้าจำนวนของเซ็ทที่กำหนดไว้ซึ่งจำเป็นต่อการชนะการแข่งขันมีการเปลี่ยน แปลงจากที่กำหนดไว้เดิม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 7. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
 8. การเดิมพันเทนนิสแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเทนนิสแบบสด
 9. การเสิร์ฟเอสส่วนใหญ่ (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ตลาดจะตัดสิน ตามสถิติของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าผู้เล่นจะถอนตัวหรือ ขาดคุณสมบัติก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
 10. ตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) จะตัดสินตามสถิติของการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ถ้าตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ได้ถูกกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผล แม้เมื่อการแข่งขันจะไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากผู้เล่น ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติ ถ้าไม่มีลูกเอส (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ในขณะที่ผู้เล่นถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 11. ตลาดผู้ชนะเกม หมายถึง ผู้ชนะเกมใดเกมหนึ่ง เช่น เซต 1 เกม 1; เซต 1 เกม 2 เป็นต้น หากในเซตเล่นถึงไท-เบรก ตลาดจะถูกกำหนดเป็น เซต 1 TB; เซต 2 TB เป็นต้น หากผู้เล่นมีการถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ ในระหว่างการเล่นเกมที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะืถือเป็นโมฆะ ถ้าเกมเสร็จสิ้นแล้วโดยกรรมการตัดสินให้ “เกมถูกตัดแต้ม” การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะถือเป็นโมฆะ (แต่ถ้าเกมเสร็จสิ้นโดย “ถูกตัดคะแนน” การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล) ถ้าการแข่งขันในเกมถูกหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันในเกมนั้นเสร็จสิ้น
 12. ตลาดคะแนนที่ถูกต้องของการแข่งขัน หมายถึง จำนวนเซตที่แน่นอนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนชนะในการแข่งขัน ถ้าการแข่งขันไม่สมบูรณ์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเซตที่กำหนดไว้เพื่อชนะการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน
 13. ตลาดคะแนนที่ถูกต้องของเซต X หมายถึง จำนวนเกมที่แน่นอนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนชนะในการแข่งขันเซตใดเซตหนึ่ง ถ้าการแข่งขันในเซตใดไม่สมบูรณ์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเกมที่กำหนดไว้เพื่อชนะการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน

กฏกติกา ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสม (MIXED MARTIAL ARTS,MMA)

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ผู้ต่อสู้ที่ขาดคุณสมบัติระหว่างการแข่งขันจะถือว่าถูกฝ่ายตรงข้ามน็อคเอาท์
 2. หากผู้ต่อสู้ไม่ตอบสนองต่อเสียงระฆังเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันสำหรับยกนั้น หรือขาดคุณสมบัติระหว่างยก ผู้ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกตัดสินว่าเป็นผู้ชนะในยกต่อไป
 3. การเดิมพันประเภทสูง/ต่ำ อ้างถึงจำนวนยกของผู้ชนะที่ถูกประกาศในการแข่งขัน ว่ามีผลสูงกว่า หรือต่ำกว่าจำนวนยกที่กำหนดไว้โดยผู้ประกอบการสำหรับรายการนั้น
 4. หากผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ รายการเดิมพัน จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน

กฏกติกา วอลเลย์บอล

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากการเดิมพันแบบช่วงเวลา (หากการเดิมพันได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว)
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเซ็ตที่กำหนดสำหรับเกมส์ (ไม่ว่าจะก่อน หรือ ระหว่างการเล่นเกมส์) โดยมีการจัดให้มีการเล่นเซ็ตเพิ่ม หรือ เซ็ตตัดสิน หรือ รูปแบบที่ไม่ปกติ (ยกตัวอย่าง ระหว่างการแข่งขันกระชับมิตร) เซ็ตที่เพิ่มขึ้น หรือ เซ็ตตัดสิน หรือรูปแบบที่ไม่ปกติเหล่านี้ จะถูกเพิกเฉย การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินจากผลที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นในช่วงปกติเท่านั้น ในการแข่งขันวอลเลย์บอลจะเปิดให้มีการวางเดิมพันในตลาดดังต่อไปนี้
 3. การเดิมพันสูง/ต่ำ เป็นคะแนนรวมที่เล่นได้ในการแข่งขัน ว่ามีผลสูงกว่าหรือต่ำกว่าจำนวนที่มีการกำหนดไว้โดยผู้ประกอบการ

กฏกติกา เกมส์หวยหุ้น

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. กฎคู่คี่คือ เอาเลขจากจุดทศนิยมตัวหลังสุด มาคำนวน 0,2,4,6,8 นับเป็นเลขคู่ 1,3,5,7,9 นับเป็นเลขคี่เช่น:– ตลาดปิดที่ 1218.00 ผลคือ 0 คู่/ต่ำ การใส่ผลจะเป็น 2-0 ในช่องเต็มเวลา- ตลาดปิดที่ 1218.35 ผลคือ 5 คี่/สูง การใส่ผลจะเป็น 0-5 ในช่องเต็มเวลา- ตลาดปิดที่ 1218.74 ผลคือ คู่/ต่ำ การใส่ผลจะเป็น 4-0 ในช่องเต็มเวลา
 2. ผลหุ้นจะอ้างอิงจากเวปอย่างเป็นทางการต่าง ๆ โดยเอาผลรดัชนีมวลมาคิดวิธีดูเลขหุ้นแต่ละตลาดหุ้น

กฏกติกา หวยหุ้นปักหน่วย ไทยเย็น

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. หากออกเลข 0 ทางเวปไซค์จะใส่ผลเป็น 10
 2. เป็นเกมทายผลตัวเลขหน่วยสุดท้ายของดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังปิดตลาดตอนเย็น จะลงท้ายที่เท่าไหร่ เช่นเช่น:– เล่น 100 บาท หากทายถูก จะได้เงิน (6×100)-100 = 500 บาท ไม่รวมทุน- เล่น 100 บาท หากทายถูก จะได้เงิน (1.1×100)-100 = 10 บาท ไม่รวมทุนวิธีตรวจผลหวยหุ้น ปักหน่วย ไทยเย็น

กฏกติกา ทายผลรวมผู้ติดเชื้อ Covid-19 และ ผู้ติดเชื้อใหม่

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

 1. ผลจะอ้างอิงจากเวปอย่างเป็นทางการวิธีตรวจผล